Nulägesanalys företagsförsäljning2023-09-28T10:49:37+02:00

Nulägesanalys

Företagsförsäljning

Nulägesanalys för företaget

Hur driver vi vårt företag och vår säljledning?

Ta testet och se var du hamnar i dagsläget.

Fundera över dina svar, pröva förbättra dig själv och ta testet igen om 2-3 månader.

Affärsidén och affärsplanen

1. Är er affärsidé så pass tydlig att i princip alla kunder förstår vad ert företag kan hjälpa till med?
2. Har ni analyserat er bransch och anser er ha bra kontroll på hur den utvecklas?
3. Tycker ni att era produkter och tjänster tydligt särskiljer sig från era konkurrenter?
4. Har ni gjort en konkurrent analys dvs hur era konkurrenter marknadsför sig och kommunicerar?
5. Är er lönsamhetskalkyl uppdaterad och stämmer den överens med verkligheten?
6. Har ni en digital marknadsföringsstrategi för företaget och följer den?
7. Är ni på det klara med vilka som är era ”drömkunder” och hur ni ska bearbeta dem?
8. Har ni en nedskriven plan över hur ni kan agera om företaget plötsligt går sämre?

Kunddatabas och affärssystem

9. Har ni era befintliga kunder och prospekts med full information i en bra databas?
10. Har ni ett kundvårdsprogram (CRM system) som alla säljare använder dagligen?
11. Har ni delat upp de befintliga kunderna i A,B,C kategorier eller liknande?
12. Känner ni till alla de möjligheter som finns avseende att förstärka ert affärssystem?
13. Får ni rätt rapporter ur systemet för säljarnas individuella säljplanering framåt?

Säljprocessen

14. Har ni en väl genomtänkt säljprocess som alla säljare arbetar efter?
15. Har ni skapat mallar (checklistor) för de mest avgörande momenten i er säljprocess?
16. Har ni en dokumenterad process för prospektering som säljarna jobbar efter?
17. Har ni dokumenterade säljplaner mot era befintliga kunder (Customer Success Management)?
18. Tränar och övar ni medveten på alla olika delar i säljprocessen för att ständigt vara på topp?

Personligt nätverkande

19. Har säljarna ett personligt affärsnätverk och en plan för hur de kan nätverka sig till fler affärer?
20. Medlemmar i säljarnas affärsnätverk ger er regelbundet referenser/nya affärstips?
21. Säljarna har gett sina referenskällor en detaljerad beskrivning av era produkter/tjänster så de kan berätta om det för andra?
22. Ni söker aktivt efter fler referenser till ert företag?
23. Säljarna investerar mer än två tim/vecka i syfte att fördjupa sina affärs- och referensrelationer?
24. Säljarna har utarbetat ett ”Tack för hjälpen” system för sina referenskällor?
25. Säljarna har kapacitet att ta sig an fler kunder?
26. Oavsett säljarens behov så vet hen exakt vilka personer hen ska prata med i sitt affärsnätverk?

Målstyrning och uppföljning av aktiviteter

27. Har ni valt ut de viktigaste nyckeltalen i säljprocessen att följa upp?
28. Har ni ett bra verktyg för att registrera, följa upp och analysera måluppfyllnad?Ja Nja Nej
29. Håller säljarna tillräckligt hög aktivitetsnivå på social selling aktiviteter, proaktiva samtal och att boka möten?
30. Har säljarna sina aktivitetsmål nedbrutna per vecka?

Kundbearbetning

31. Arbetar säljarna strukturerat med både nya och befintliga kunder?
32. Har säljarna lagt säljplaner med sina befintliga kunder och följer dem?
33. Bygger säljarna upp rätt pipeline med offerter för avslut hela tiden?
34. Har säljarna god ordning på sina återkomster till kund och är duktig på att kommunicera tillbaka?
35. Övar säljarna regelbundet på företagspresentation och sin argumentation/presentationsteknik?
36. Er kundnytta är väl uttalad och ni har flera referenser som kan intyga detta?

Time Management

37. Säljarna har en veckoplanering som innebär att de blockat sin tid för att maximera sina resultat?
38. Säljarna är duktiga på att prioritera rätt aktiviteter så att de hela tiden jobbar med rätt saker?
39. Säljchef följer upp allas arbetsprocesser för att detektera eventuella behov av utbildning/träning?
40. Har ledningensgrupp avsatt tid varje vecka för planeringen och utveckling av er säljverksamhet?
41. Säljarna tycker sig ha en bra balans mellan deras arbete och privatliv?

Motivation och inspiration

42. Är säljarna motiverade att anstränga sig så hårt som krävs för att nå era affärsmål?
43. Är det tydligt vem säljarna kan prata med för att inhämta kraft och inspiration framåt?
44. Företagets försäljningsmål är realistiska och driver säljarna framåt?
45. Säljarna ber regelbundet era kunder om återkoppling för att finna ny inspiration att utveckla företaget?
46. Säljarna har inga problem med att be om hjälp och prokrastinerar sällan eller aldrig?

Företagsledning och coaching

47. Hinner chefen med rollen som analyserande coach och företagsledare?
48. Har chefen tydliga rutiner varje månad för coaching individuellt och i grupp?
49. Tycker personalen att chefen ger tillräckligt med stöd till deras framgång?
50. Har de anställda rätt verktyg och arbetsbeskrivningar för att nå målen?
51. Har chefen själv en bra coach/mentor och rådgivare att bolla allt med?

Social Selling

52. Finns det en uttalad strategi för hur ni ska arbeta med digitala kanaler?
53. Har ni kunskap om hur ni kan prospektera via digitala kanaler?
54. Har säljarna en personlig profil på t ex LinkedIn som tilltalar era potentiella kunder?
55. Säljarnas aktiviteter i sociala medier stödjer deras professionella image?
56. Säljarna följer regelbundet upp aktiviteterna och resultatet av deras digitala närvaro?
Roger Brixberger

Nulägesanalys Företagsförsäljning

Har du frågor?

Nyhetsbrev om försäljning

Håll dig själv uppdaterad

Säljbloggen – Artiklar om försäljning

Lär dig mer om tillväxt med hjälp av säljkompetens

Nio skäl till varför du inte får resultatet du vill ha

1. Att veta men inte göra Den moderna människans förmåga till förhalning är utbredd som få andra egenskaper och är kanske mänsklighetens största utmaning. Modern forskning visar bl a att ”genom att bara prata om saker” tror vi att vi har utfört det som skulle genomföras och är klar. Om du känner igen situationen uppmanar jag dig att fokusera på det du vill, inte på det du inte vill. Vad är du rädd för, tappa ansiktet, förlora jobbet, bli gammal och ful? Sluta skjuta upp saker och börja leva nu [Läs mer]

Till toppen