Nulägesanalys personlig försäljning2023-09-28T11:04:49+02:00

Nulägesanalys

Personlig försäljning

Nulägesanalys över mina planer och strategier

avseende personlig försäljning

Ta testet och se var du hamnar i dagsläget.

Fundera över dina svar, pröva förbättra dig själv och ta testet igen om 2-3 månader.

1. Har ni era befintliga kunder med full information i en bra databas?
2. Jobbar du bara med försäljning, utan andra ärenden som stör tid, med kund?
3. Har ni annan personal som sköter leverans och supportärenden?
4. Har ni bra verktyg för att registrera, följa upp och analysera måluppfyllnad?
5. Ser du hur du ligger till och kan coacha dig själv?
6. Har du individuella uppföljningsmöten varje månad angående måluppfyllnad?
7. Får du rätt rapporter ur systemet för din planering framåt?
8. Har du lagt säljplaner med dina befintliga kunder och följer dem?
9. Bygger du upp rätt pipeline med offerter för avslut hela tiden?
10. Har du god ordning på dina återkomster och är duktig på att ringa tillbaka?
11. Har ni aktiviteter/inspirationsdragningar som ständigt inspirerar säljarna?
12. Har ni rätt medlemmar i teamet som ska nå målen och slå budgeten?
13. Fungerar överlämningar internt bra mellan säljare och annan personal?
14. Har ni valt ut de viktigaste nyckeltalen i säljprocessen att följa upp?
15. Fyller du i dina aktiviteter ordentligt i ett CRM system?
16. Arbetar du strukturerat med både nya och befintliga kunder?
17. Upplever du att ni har en väl genomtänkt säljprocess som alla arbetar efter?
18. Har ni skapat mallar för de mest avgörande momenten i säljprocessen?
19. Håller du tillräckligt hög aktivitetsnivå på proaktiva samtal och bokade möten?
20. Har du fått tydliga aktivitetsmål nedbrutna per vecka?
21. Har ni ett CRM system som är skräddarsytt efter just er verksamhet?
22. Har ni alla era potentiella kunder lätt tillgängliga för säljarna i CRM systemet?
23. Har ni delat upp de befintliga kunderna i A,B,C kategorier eller liknande?
24. Är CRM systemet lätt tillgängligt när säljarna är på resa eller hemifrån?
25. Finns säljprocessen väl beskriven i ett material för personalen och chefer?
26. Följer ni upp utfallen i säljprocessen och detekterar individuella behov av säljträning?
27. Lägger ni rätt tid på att träna och finslipa allas arbete med säljprocessen?
28. Har du en individuell utvecklingsplan som följs upp på månadsbasis?
29. Är du duktig på att planera och prioritera din tid rätt för att hinna med allt?
30. Är du duktig på att prioritera rätt aktiviteter så du arbetar med rätt saker?
31. Är du motiverad att anstränga dig så hårt som krävs för att nå målen?
32. Har ni individuella coachningsmöten där säljarnas motivation är i fokus
33. Har ni en säljassistent som avlastar säljarna och bokar kundbesök?
34. Har ni rätt fördelning mellan innesäljare och utesäljare?
35. Hinner säljledaren med rollen som analyserande coach och säljtränare?
36. Har ni tydliga rutiner varje månad för säljcoachning individuellt och i grupp?
37. Tycker du att säljledaren ger tillräckligt med stöd till framgång?
38. Har säljledaren bra externa partners för rekrytering, mötesbokning och säljträning?
39. Har säljledaren själv en bra coach och rådgivare att bolla allt med?
40. Har ni en dokumenterad ny kund bearbetningsprocess som alla jobbar efter?
41. Har ni dokumenterade säljplaner mot era största befintliga kunder (KAM plan)?
42. Har den säljande personalen tränats och utbildats inom Time Management?
Roger Brixberger

Personlig försäljning

Har du frågor?

Nyhetsbrev om försäljning

Håll dig själv uppdaterad

Säljbloggen – Artiklar om försäljning

Lär dig mer om tillväxt med hjälp av säljkompetens

Nio skäl till varför du inte får resultatet du vill ha

1. Att veta men inte göra Den moderna människans förmåga till förhalning är utbredd som få andra egenskaper och är kanske mänsklighetens största utmaning. Modern forskning visar bl a att ”genom att bara prata om saker” tror vi att vi har utfört det som skulle genomföras och är klar. Om du känner igen situationen uppmanar jag dig att fokusera på det du vill, inte på det du inte vill. Vad är du rädd för, tappa ansiktet, förlora jobbet, bli gammal och ful? Sluta skjuta upp saker och börja leva nu [Läs mer]

Till toppen