Roger Brixberger

Brixberger Säljkompetens

Roger Brixberger

Roger Brixberger

Vill ni ha min hjälp?

Jag har fram till 2024 aldrig mött ett enda företag som inte har dagliga utmaningar inom försäljningen.

Egentligen inget konstigt med det men många agerar ibland utifrån devisen ”att veta men inte göra” när vi i vardagligt tal då negligerar att ta tag i det som fungerar mindre bra inom försäljningen.

Min främsta drivkraft är att genom inspiration och säljcoaching visa på mer strukturerade arbetssätt, hur man kan förändra invanda beteenden och öka den personliga medvetenheten inom kommunikation. Allt för att driva er säljutveckling framåt och nå ökad nöjdhet på båda sidor av förhandlingsbordet.

Mina kunder finns över hela Sverige och varierar i storlek och inriktning men de har alla haft samma önskan – säljutveckling som leder till varaktiga resultatförbättringar och ökad arbetsglädje. Jag erbjuder mina tjänster såväl online som live – på plats hos er – ni väljer.

Roger Brixberger

Träning ger resultat

Beteendeförändringar som leder till varaktiga resultatförbättringar

Det finns många likheter mellan försäljning och idrott. Att träning ger resultat vet ju de flesta men varför tränar säljande personal så sällan när de spelar match nästan varje dag?

Många säljare och andra medarbetare som förväntas ha kundkontakter har inte alltid förmågan att uppnå de säljresultat som är önskvärda. Detta beror allt som oftast på för lite säljträning i kombination med behovet av ökad aktivitet, sälj ledning och framförallt inspiration.

Sedan början på 1980-talet har jag tillbringat mer tid än de flesta runt förhandlingsbordet, tidigt i rollen som inköpschef och har som säljare, KAM, försäljningschef och sälj coach från 1990-talets början, genomfört över 11.000 kundbesök. Min drivkraft är det mänskliga mötet och att få dela med mig av de kunskaper jag har och sist men inte minst kanske få se personliga beteendeförändringar som leder till ökad självkänsla, mer vilja att lyckas med varaktiga resultatförbättringar och helt enkelt känna att det är roligare att ”gå till jobbet”.

Sedan 2009 har jag hjälpt över 450 företag att få bättre ordning på deras säljresultat genom att rekrytera, utbilda och coacha den säljande delen av personalen. Jag har under mina verksamma år även agerat underkonsult i bolag som Mercuri, Företags Universitetet, Påhlmans Handelsinstitut och Confex Sverige.

Min akademiska bakgrund är bl.a. DIHM marknads ekonom och diplomerad TOTAL säljare, är utbildad inom FinxS säljbedömning, EXTENDED DISC och SL II (situation anpassat ledarskap), Certified Networker och NLP coach.

Kunders synpunkter

Mycket generös med sina kunskaper

Rutinerad, seriös och engagerad

Roger är en rutinerad, seriös och engagerad säljcoach som brinner för försäljning.

Han är enkel, rak, tydlig och ibland underhållande i en perfekt mix. Han håller ett bra tempo samtidigt som han är angelägen om att alla hänger med och kräver uppmärksamhet på ett naturligt sätt.

Jenna Larsson

Roger var 99% av utbildningen

Förutom det bra komponerade innehållet så vill jag lyfta fram Roger Brixberger. Han var 99% av utbildningen. Roger är exceptionell, inspirerande, engagerande och har en stor portion humor. Fantastisk rent ut sagt.

David Johnson

Inspiratör!

Bra innehåll i kursen och mycket uppskattat eftermaterial. Roger är en mycket bra lärare och inspiratör. Nöjd!

Henrik Wallin