Extended DISC

Mer än bara färger

Ett effektivt beteende- och kommunikationsverktyg

Utveckla samarbetet mellan medarbetare, kollegor och kunder

Känner du igen något av detta?

Tänk dig att du lägger en rockring på marken och kliver in i den. Tänk dig sedan att allt utanför denna rockring är helt utanför din kontroll. Många av oss blir förskräckta bara vid åtanken. Men tänk om det är så att vi genom att leva med illusionen om att vi kan påverka omständigheter och människor utanför vår rockring faktiskt missar chansen att ta ansvar för det som verkligen kan förändra våra liv: Oss själva!

Extended DISC är ett beteende -och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och kunder.

Verktyget används effektivt inom organisationsutveckling, utbildning, coaching och konflikthantering.

Jag erbjuder halv eller heldags säljutvecklande workshop med DISC teorin som bas.

Intern Extended Disc workshop – ½ eller heldag med fokus på gruppövningar där du bl.a. lär dig att:

  • Förstå dina naturliga beteendetendenser
  • Utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra
  • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
  • Insikt om den egna beteendestilen, identifiera och förstå andras beteenden
  • Utveckla ett beteende som utgår från dig själv till ett beteende som tar hänsyn till andra
  • Få förståelse och kunna röra dig från spontant beteende till medvetet beteende

Extended DISCSigill Extended DISC användare

Roger Brixberger

Extended DISC i korthet

Fokus på gruppövningar:

  • Förstå dina naturliga beteendetendenser
  • Hur ditt beteende påverkar andra
  • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
  • Medveten beteendeanpassning för situationer och andra individer

Vad är kundnyttan med detta

Du lär dig att förbättra dina relationer till andra genom att möta dem i deras naturliga beteende. Extended DISC hjälper dig att möta människor på ett sätt som känns naturligt för den du möter.

Nyhetsbrev om försäljning

Håll dig själv uppdaterad

Säljbloggen – Artiklar om försäljning

Lär dig mer om tillväxt med hjälp av säljkompetens

Nio skäl till varför du inte får resultatet du vill ha

1. Att veta men inte göra Den moderna människans förmåga till förhalning är utbredd som få andra egenskaper och är kanske mänsklighetens största utmaning. Modern forskning visar bl a att ”genom att bara prata om saker” tror vi att vi har utfört det som skulle genomföras och är klar. Om du känner igen situationen uppmanar jag dig att fokusera på det du vill, inte på det du inte vill. Vad är du rädd för, tappa ansiktet, förlora jobbet, bli gammal och ful? Sluta skjuta upp saker och börja leva nu [Läs mer]

Till toppen