FinxS Säljbedömning 18

Utveckla säljkompetenser

Personliga utvecklingstips för att öka försäljningen

18 kompetenser som starkt påverkar försäljningsresultaten

De flesta säljchefer och säljare kan relatera till det här:

  • Jag vill investera i säljutveckling som gör skillnad och utvecklar mig mer
  • Hjälpa mig själv att bli mer viljestyrd än känslostyrd i mitt agerande mot kunder och i interna projekt
  • Få ett verktyg för att kunna coacha mig själv så att jag uppnår en större självinsikt och därigenom kan utveckla mitt affärsmannaskap framåt

FinxS Sälj bedömninghar tagits fram i samarbete med Sandler Training, en av de största organisationerna som specialiserat sig på att utveckla sälj kompetenser.

Efter att ha observerat hundratusentals försäljare de senaste 15 åren har en modell utvecklats som innehåller 18 kompetenser som starkt påverkar försäljningsresultaten. Kompetenserna är:

Prospektering – Kvalificering – Skapa rapport – Konkurrenskraft – Process kontroll – Kritiskt tänkande

Följa säljprocess – Mål orientering – Känslor i försäljning – Begrepp om pengar – Sälj presentation

Hantera motgång – Möta invändningar – Effektiva frågor – Aktivt lyssnande – Vinna förtroende

Tidsplanering – Att ta eget initiativ

Sälj bedömningens frågeformulär består av 99 frågor och genom att säljaren behöver göra aktiva val mäter detta attityden hos hen till nyckel handlingar i säljprocessen och uppfattningen om aktuella sälj kompetenser. Resultatet som sedan presenteras i rapporten återspeglar en hög grad hens verkliga beteende i försäljning och genererar personliga utvecklings tips för var och en av de 18 analyserade sälj kompetenserna.

FinxSFinxS - User

Roger Brixberger

FinxS säljbedömning för endast 3 900:-

Enligt mig det bästa utvecklingsverktyget för säljchefer, säljare, team ledare, säljcoacher och konsulter med sälj ansvar. Efter genomförd analys ger jag dig 1-2 tim feedback på rapporten och vi diskuterar vad du, utifrån ditt nuläge, bör fokusera mer på.

Vad är kundnyttan med detta

FinxS säljbedömning ger tydlig och konkret information som skapar en plan för din personliga utveckling och framgång inom försäljning framåt.

Nyhetsbrev om försäljning

Håll dig själv uppdaterad

Säljbloggen – Artiklar om försäljning

Lär dig mer om tillväxt med hjälp av säljkompetens

Nio skäl till varför du inte får resultatet du vill ha

1. Att veta men inte göra Den moderna människans förmåga till förhalning är utbredd som få andra egenskaper och är kanske mänsklighetens största utmaning. Modern forskning visar bl a att ”genom att bara prata om saker” tror vi att vi har utfört det som skulle genomföras och är klar. Om du känner igen situationen uppmanar jag dig att fokusera på det du vill, inte på det du inte vill. Vad är du rädd för, tappa ansiktet, förlora jobbet, bli gammal och ful? Sluta skjuta upp saker och börja leva nu [Läs mer]

Till toppen