Sälj för icke säljare

Alla i företaget är säljare

Proaktiv försäljning mot nya och befintliga kunder

Mer strukturerat försäljningsarbete genom hela organisationen

Renodlade försäljare, projektledare, konsulter eller återförsäljare – alla måste 2024 kunna hantera proaktiv försäljning mot nya och befintliga kunder.

Öka er fakturering genom mer strukturerat försäljningsarbete som ger rätt resultat. Jag erbjuder en heldags workshop där vi tillsammans gör en total genomlysning av er säljstruktur och era nuvarande säljprocesser. Innehållet i workshopen fokuserar enbart på praktiskt användbarhet i det dagliga säljarbetet och allt vi tar fram tillsammans kan ni börja använda direkt dagen efter workshopen. Med över 25 års erfarenhet inom försäljning och med 100-tals nöjda kunder ger jag er förutsättningar att ytterligare stärka konkurrenskraften och skapa en bättre säljkultur med bestående resultat.

Workshopens innehåll och det vi tillsammans analyserar

  • Nykundbearbetningsprocessen och mötesbokning
  • Personlig Time Management
  • Presentationsteknik, behovsanalys och frågeteknik
  • Offert och avslutsteknik
  • Nyckelkundsbearbetning och merförsäljning
  • Personlig kommunikation och motivation
  • Intern fortlöpande säljträning

Min enkla men raka fråga till er

Vill ni öka era försäljningsresultat 2024 eller senare?

Roger Brixberger

Sälj för icke säljare – en heldags intern workshop för endast 11 000:-

  • För företag som vill involvera fler medarbetare som har kundkontakter men som inte titulerar sig som säljare

Vad är kundnyttan med detta

Heldagen resulterar i en Action Plan med exakt de aktiviteter som leder till ökade försäljningsresultat.

Nyhetsbrev om försäljning

Håll dig själv uppdaterad

Säljbloggen – Artiklar om försäljning

Lär dig mer om tillväxt med hjälp av säljkompetens

Nio skäl till varför du inte får resultatet du vill ha

1. Att veta men inte göra Den moderna människans förmåga till förhalning är utbredd som få andra egenskaper och är kanske mänsklighetens största utmaning. Modern forskning visar bl a att ”genom att bara prata om saker” tror vi att vi har utfört det som skulle genomföras och är klar. Om du känner igen situationen uppmanar jag dig att fokusera på det du vill, inte på det du inte vill. Vad är du rädd för, tappa ansiktet, förlora jobbet, bli gammal och ful? Sluta skjuta upp saker och börja leva nu [Läs mer]

Till toppen