Hur kommer det sig att all serviceutbildning och säljträning, alla ledarskapsseminarier och företagsforskning, alla dessa affärsböcker åstadkommer så små förändringar i vad chefer och säljande personal sedan faktiskt gör?

Klyftan mellan insikt och handling handlar ofta om (o)förmågan att omsätta kunskaperna i handling.

Kunskap som erhållits i handling tar bort klyftan mellan det man vet och det man gör. Vad är då hindret som innebär att veta men inte göra, den som sitter inne med ett enkelt svar kommer få Nobelpriset garanterat.

Min teori är att det finns få skäl att tro att medarbetarnas agerande kommer förändras för att företagsledningen sammanställt och visat fram en filosofi med grundläggande värderingar. Stora ord sägs alltid nu, stora handlingar kommer senare. Begåvade tal förväxlas med goda prestationer och det är lite intressant att man kan vara en fabrikschef och tjäna en miljon per år eller vara konsult och tjäna dubbelt så mycket på att komma med råd till fabrikschefen. Detta markerar vilket värde dagens ekonomi sätter på att verkligen kunna driva någonting jämfört med att kunna prata om hur man ska driva någonting.

Om vi bortser från rädslan att misslyckas eller ren avsaknad av kompetens att driva en process framåt så är outtalade konsekvenser en stor bov i detta drama, varför är ofta viktigare än hur men det kommuniceras sällan mellan chef och medarbetare vilket leder till att vi väljer att inte göra de svårare arbetsuppgifterna och det blir lätt och lagom för hela slanten. Anteckna dina återkommande arbetsuppgifter i modellen nedan utifrån hur du ser på dem och öka sedan din medvetenhet avseende konsekvenserna om du väljer att genomföra uppgiften nu eller senare. Kanske blir tydligare för dig – detta med att veta men inte göra.

Hur ser du på dagliga arbetsuppgifter?

Lycka till och glöm inte att säljträna.

Intressant? Dela inlägget!